magyar (hu) english (en)
Inštruktori

szabi_210 log1

Mgr. Szabolcs Figei

Szabi ukončil svoje vysokoškolské štúdium na fakulte telesnej výchovy UMB v Banskej Bystrici, kde získal magisterský diplom.

Jeho dlhoročné skúsenosti s výučbou zimných športov sú garanciou kvality jeho výuky. Vyučuje v slovenskom a maďarskom jazyku.

Kontakt:  +421 907 868 585, ">

skalnate_pleso_019_210 log2

Bc. Mária Gáliková BSBA

Marika ukončila svoje vysokoškolské štúdium na fakulte manažmentu bratislavskej City University, Bellevue. Je inštruktorkou snowboardingu a držiteľkou licencie od Slovenskej asociácie učiteľov lyžovania a snowboardingu (SAPUL).

Zabezpečuje výuku pre deti, dospelých aj pre skupiny v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

Kontakt: +421 908 928 490, ">

News ::
 
Send mail: :

Security code

Please irja be a fenti ellenörző kódot!